Lightroom Presets en Process_8

Po utworzeniu ustawienia wstępnego Lightroom jest ono zapisywane w miejscu, o którym mówią wszystkie wersje Lightroom. Dlatego po zainstalowaniu nowszej wersji programu Lightroom ustawienia wstępne utworzone w poprzedniej wersji są automatycznie odinstalowywane. Uwaga: Ustawienie „Przechowuj ustawienia wstępne w katalogu” w Preferencjach> Ustawienia wstępne powoduje, że Lightroom wyszukuje i zapisuje ustawienia wstępne w folderze katalogu. Włączenie tej opcji nie powoduje przeniesienia ustawień predefiniowanych znajdujących się obecnie w folderze do folderu katalogu. Jeśli włączyłeś tę opcję w Lightroom, a następnie zainstalowałeś nowszą wersję, to ustawienie preferencji nie jest przekazywane do nowej konfiguracji. Zmiany w Lightroomie między wersjami mogą spowodować, że niektóre ustawienia wstępne kompilacji utworzone we wcześniejszej wersji będą działać w nieoczekiwany sposób w nowszej wersji. Na przykład, podczas aktualizacji z Lightroom 3 do Lightroom 4, domyślny model procesu różni się od 2010 do 2012. Odwiedź stronę Tworzenie i stosowanie ustawień wstępnych i Lightroom Presets en Process odmian procedur w Pomocy Lightroom. Szereg możliwości edycji różnią się w zależności od używanej wersji procesu: Podczas zapisywania ustawienia wstępnego możesz włączyć wersję procesu jako część tego ustawienia wstępnego: Jeśli utworzyłeś ustawienie wstępne wywoływania we wcześniejszej wersji Lightroom, która zapisała wersję procesu i chcesz zaktualizować ustawienie wstępne, aby wykorzystywało bieżącą wersję procedury, utwórz ustawienie wstępne, które integruje to nowe ustawienie. Zapisywanie wstępnej wersji wstępnej, o ile jest możliwe, nie jest zalecane, ponieważ ustawienie wstępne nie będzie bardziej użyteczne w poprzedniej wersji Lightroom. Zastosuj ustawienie predefiniowane wygenerowane w Lightroom 3 do obrazu w module Develop programu Lightroom 4. Kliknij wykrzyknik w prawym dolnym rogu obrazu. Wybierz opcje w oknie dialogowym Aktualizuj wersję procedury, kliknij przycisk Aktualizuj. Przejrzyj opcje w panelu Proste. Czasami konieczna jest korekta tych konfiguracji, ponieważ suwaki, a także sposób ich działania, uległy przesunięciu. Zapisz ustawienie wstępne pod nową nazwą.

[optin-cat id=7010]